Для голосування необхідно авторизуватись

Книга: “”Шахи. Ключ до успіху””

Зміст

 • Передмова
 • Історія виникнення гри
 • Теорія
 • Тактика
 • Стратегія
 • За правилами гри. Дебюти
 • Дебютні пастки
 • Жертва
 • Ендшпіль
 • Ілюстрована теорія
 • Настанови та рекомендації
 • Задачі

Передмова
Вітаю вас, дорогі читачі!
Перед вами книга моєї мрії,
в якій я виклав і описав мій жит-
тєвий досвід і моє ставлення до
шахової гри. Коли я брався за
написання, то навіть уявити не
міг, як багато треба розповісти,
скільки ще невідомого й невирі-
шеного… Але, сподіваюсь мені
вдалось підібрати потрібні при-
клади та яскраві зразки.
Чому саме шахи? Шахи в усі
часи були популярними. Вони
завжди привертали увагу своєю
незвичайністю та загадковістю.
Зовнішньо ця гра нагадує набір
іграшок, але коли ви познайоми-
теся з ними ближче, стане зро-
зуміло: це щось дивовижне та
незвичайне, що не залишить вас
байдужими. Варто лише один раз
захопитися і ви одразу полюбите
цю гру. Вона ніби заволікає нас
у свої тенета.
В наш час існує багато суве-
нірних шахових наборів різних
форм, що прикрашають оселю.
Це прекрасний спосіб розважити
рідних, друзів або гостей. Завдя-
ки привабливим формам фігур,
ними легко залучити до гри дітей
або вмовити дорослих скласти
компанію.
На відміну від більшості ігор
шахи багатогранні. Окрім того,
що вони дозволяють гарно про-
вести час, вони також розвивають
пам’ять, увагу, вчать розробляти
власний план, вибудовувати влас-
ну стратегію, розвивають інтуїцію
та логічне мислення.
Ця стародавня гра, також, вчить
нас сміливо зустрічати труднощі,
боротися та йти до мети. Труднощі
загартовують характер, роблять
вас сильнішими й розумнішими.
У більшості початківців або люби-
телів є судження, що дуже важ-
ко навчитися грати, дуже важко
запам’ятати всі правила й майже
неможливо виграти. Не робіть пе-
редчасних висновків, це все легко
засвоїти завдяки уяві, асоціації
з конкретними предметами або
подіями, чисельним повторен-
ням та практиці. Майже як у всіх
шкільних та позашкільних дисци-
плінах. Практикуйтесь та побіль-
ше грайте! Чим більше ви зіграєте
партій, тим швидше ви засвоїте
таємниці гри й навчитесь пере-
магати. Можливо, навіть, щось
вигадаєте своє і навчите інших.
За своєю сутністю шахи – це
спорт, наука та мистецтво. І знову,
все це в залежності від вашого
характеру та від мети. В основі
спорту лежить боротьба. Коли ви
граєте, ваша головна мета – до-
сягти переваги та виграти. Осо-
бливо, коли ви виступаєте на зма-
ганнях, ви переслідуєте результат
і прагнете стати переможцем.
Присутня й частка науки. Ви
розробляєте свій план, у вас
з’являється власна ідея, ви заз-
далегідь плануєте пастку для су-
перника або намагаєтесь вгадати,
як вам вчинити в певній ситуації,
розробляєте домашні заготовки,
намагаєтесь втілити ідею в жит-
тя, зі своїми шаблонами та влас-
ною системою, експериментуєте
й доводите власну правоту. Не-
даремно на науковому підґрунті
написано стільки цікавих книг
з коментарями авторів. Науковий
метод притаманний шахістами,
які прагнуть грати спокійно, без
ризику й раціонально підходять
до вирішення проблем.
Для деяких – це мистецтво. Якщо
ви прагнете виграти красиво й до-
кладаєте зусилля, щоб ваша партія
стала унікальною і незабутньою,
то це для вас. На представницьких
турнірах проводяться конкурси на
найкрасивішу партію і переможцям
дістається приз. Шедевр створю-
ється двома митцями, тому й приз
отримують обидва гравці.
Книга розрахована для по-
чаткового рівня та всіх вікових
категорій. Вона зручна тим, що
розбита на розділи відповідно
до тем, що дозволяє вам пере-
ходити від однієї теми до іншої,
у міру того, як ви засвоїли той чи
інший розділ. У кожному розді-
лі детально розписується певна
тема у супроводі прикладів.
Ви знайдете вичерпні відпо-
віді на ключові запитання, що
виникають під час гри. Теорія
не здаватиметься страшною
або незрозумілою, навпаки, це
цікаво й захопливо. Відповіді на
питання супроводжуються ав-
токоментарями та прикладами.
Книга покликана допомогти вам
краще розібратися з проблем-
ними запитаннями й навчитися
грати на хорошому рівні. Решту
ви досягнете самі. Вірте в себе,
розраховуйте на власні сили, бо
все залежить лише від вас самих.
Шахи – це один з небагатьох видів
спорту, де за виграш або поразку,
ви відповідаєте самі. Тут не можна
звинуватити суддю або команду,
обставини чи клімат. Успіх зале-
жить лише від вас. Таким чином,
шахи нас вчать відповідально-
сті, дисциплінують та змушують
вчитися на помилках. Так само
як і в житті, ви багато досягнете
усвідомивши свої помилки та по-
боровши свої недоліки.
Існує традиція записувати ша-
хову нотацію повністю, та ще й
детально, стовпчиками. В цілях
економії місця я відмовився від
цієї традиції, тому всі ходи запи-
суються скорочено. Проте книга
містить велику кількість діаграм,
що дає змогу без проблем спо-
стерігати за грою, переходити від
однієї діаграми до іншої, навіть
якщо ви не маєте шахівниці з фі-
гурами під рукою.
Вас неодмінно зацікавить істо-
рія виникнення гри, що пояснює
значення фігур та їхні незвичайні
форми. Ви познайомитесь з чем-
піонами світу, а їхні біографії не-
одмінно надихнуть вас до дій.
Завдяки живим прикладам
і відомим партіям ви отримаєте
відповіді на ключові запитання.
Це допоможе вам краще зрозу-
міти власні помилки й підібрати
ключі до своїх суперників. Задачі
наприкінці книги послужать вам
тренажером для відпрацювання
основних навичок.

 

3

Автор публікації

Офлайн 2 роки

Vitalii Stavrianidy

1
Коментарі: 0Публікації: 1Реєстрація: 01-05-2020

Думок на тему “Книга: “”Шахи. Ключ до успіху”””